Jämtlands Flyg & Lottamuseum

Loggan för Jämtlands Flyg och Lottamuseum

To 26/9         Anders Jonsson, tidigare spaningspilot på F21, berättar om spionflygning med S-31 Spitfire

från F21 till norra Ryssland 1949. 

SFF är en ideell förening som grundades 1961 och är Sveriges största flyghistoriska organisation med närmare 6000 medlemmar flyghistoriker, flyghistoriskt intresserade eller flygintresserade i största allmänhet

Hitta till oss

Optands flygfält

831 92 Östersund