Jämtlands Flyg & Lottamuseum

Loggan för Jämtlands Flyg och Lottamuseum

Länk till fotografier

Carl Henrik Jonassons arbete med digitalisering av bilder knutna till F4.

Senaste nytt för medlemmar

SFF är en ideell förening som grundades 1961 och är Sveriges största flyghistoriska organisation med närmare 6000 medlemmar flyghistoriker, flyghistoriskt intresserade eller flygintresserade i största allmänhet

Hitta till oss

Optands flygfält

831 92 Östersund