Jämtlands Flyg & Lottamuseum

Loggan för Jämtlands Flyg och Lottamuseum

JA37 Simulator

Bokning av flygning i JA 37 Simulatorn sker på plats i museet, p.g.a brist på Instruktörer. Om instruktör finns på plats kan bokning ske direkt.

SFF är en ideell förening som grundades 1961 och är Sveriges största flyghistoriska organisation med närmare 6000 medlemmar flyghistoriker, flyghistoriskt intresserade eller flygintresserade i största allmänhet

Hitta till oss

Optands flygfält

831 92 Östersund