Jämtlands Flyg & Lottamuseum

Loggan för Jämtlands Flyg och Lottamuseum

To 18/1         Historikern och författaren Christer Bergström berättar om tyska flygare under andra

världskriget.

To 22/2         Årsmöte. Rune Huldén om SAAB:s flygande radarsystem, Erieye och Globaleye.

Ons 20/3      Alf V Johansson berättar om Hägglund & Söners flygplanstillverkning i Örnsköldsvik under

40-talet. Plats: Rentzhogsalen på Jamtli i Östersund, kl 19.

To 18/4         Bengt Hermansson om flygkriget i Norge mellan den nionde april och 10 juni 1940.

To 16/5         Arbetsdag inför öppnandet av flygmuséet.

SFF är en ideell förening som grundades 1961 och är Sveriges största flyghistoriska organisation med närmare 6000 medlemmar flyghistoriker, flyghistoriskt intresserade eller flygintresserade i största allmänhet

Hitta till oss

Optands flygfält

831 92 Östersund