Jämtlands Flyg & Lottamuseum

Loggan för Jämtlands Flyg och Lottamuseum

SFF/JH den 20/3 genomförs i Rentzhogsalen på Jamtli kl. 19:00. Alf V Johansson berättar om Hägglund & Söners flygplanstillverkning i Örnsköldsvik under 40-talet. Se nedanstående länk:

https://www.jamtli.com/kalendarium/kvallsoppet-hagglund-och-soners-flygplanstillverkning/

SFF är en ideell förening som grundades 1961 och är Sveriges största flyghistoriska organisation med närmare 6000 medlemmar flyghistoriker, flyghistoriskt intresserade eller flygintresserade i största allmänhet

Hitta till oss

Optands flygfält

831 92 Östersund